Styrelsen

Ordförande

Jenny Rammo


Vise ordförande

vakant


Sekreterare

Zumay Tietz


Kassör

Anders Boman


Hemsidesansvarig tf

Anne-Marie Lindquist


Ledamoter

Anna Boman

Christel Sjöö

Marie Wickström

Anita Seitz

Malin Lind


Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Stadgar