Styrelsen


Ordförande

Jenny Rammo


Vise ordförande

Pia Fredriksen


Sekreterare

Elin Frantz


Kassör

Frida Örnberg 


Ledamöter

Viktoria Björnsdotter 

Sofia Gadelii 
Kajsa Vårsjö 
Zumay Tietz